Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsvoorwaarden

Bedenktijd en ontbindingsrecht
Jij, de koper, hebt 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de bestelling wordt geleverd. Deze periode geeft jouw de mogelijkheid om het produkt te bekijken en te bepalen of je het produkt wil behouden of retourneren.
Binnen de bedenktijd heb je het recht om, zonder opgaaf van reden, de koop te ontbinden.

Niet-toegestane handelingen.
Je mag, met betrekking tot het produkt waarvan de koop ontbonden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Fiets Ombouwcentrum Nederland of door Fiets Ombouwcentrum Nederland aangewezen personen. Ook mogen geen handelingen worden verrichten waardoor waardevermindering aan het produkt ontstaat of waardoor het produkt door Fiets Ombouwcentrum Nederland niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet zijn toegestaan, is te vinden in de bij het produkt geleverde beschrijving, de handleiding of op de website van Fiets Ombouwcentrum Nederland. Zo mogen bijvoorbeeld verzegelingen, onderdelen of serienummers niet worden verwijderd.

Schadevergoeding door de koper.
Indien jij, de koper, binnen de bedenktijd de produkten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet je de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften Fiets Ombouwcentrum Nederland.
Je kunt de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het produkt na aflevering niet te monteren of in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kun je doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Fiets Ombouwcentrum Nederland bij de orderbevestiging verstrekt.
Bij beschadiging of tenietgaan van een produkt, heeft Fiets Ombouwcentrum Nederland het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het produkt uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het produkt of de retourzending.

Annulering
Wil je een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Dan verzoeken wij je via het contact formulier op onze website jouw annulering door te geven. Mocht je ons telefonisch willen spreken dan kun je ons bellen op 026-7071270.
Een eventuele, door Fiets Ombouwcentrum Nederland ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 30 dagen) teruggestort op jouw bankrekening. De eventuele transactie kosten zoals credit card transactiekosten of PayPal transactiekosten moeten wij helaas wel in mindering brengen.

Retourneren binnen de bedenktijd.
Wil je een produkt binnen de bedenktijd retourneren? Dan verzoeken wij jouw om via het contact formulier op onze website de retournering aan ons door te geven met vermelding van het bestelnummer. Mocht je ons telefonisch willen spreken dan kun je ons bellen op 026-7071270.
Informatie over de retourprocedure vindt je bij Retourservice.